YONI ROSE KONCERT

03.15. szerda / Frankel utcai Zsinagóga

JEGYVÁSÁRLÁS

Frankel Zsinagóga 2017. március 15. szerda, 19 óra

Yoni Rose koncert

Púrim után néhány nappal a budai Frankel Zsinagógában ad koncertet a fiatal nemzetközi kántorgeneráció egyik legünnepeltebb képviselője, az amerikai illetőségű Yoni Rose.
Yoni Rose jelenleg frankfurti főkántor.

A koncerten a leghíresebb kántordarabok hangzanak el, Rose főkántor partneréül pedig nem kisebb nevű kollégák szegődnek erre az estére, mint a két, jelenleg külföldön legmagasabban jegyzett magyarországi főkántor: Nógrádi Gergely (Frankel Zsinagóga) és Zucker Immánuel (Bét Jehuda Zsinagóga).
Kísér: Neumark Zoltán zongoraművész.

A koncert időpontja: 2017. március 15. szerda, 19 óra
A koncert helyszíne: Frankel Zsinagóga (1023. Budapest, Frankel Leó utca 49.)
A jegyek egységára: 2500 forint
A helyek érkezési sorrendben foglalhatók el.
A jegyárusítás kezdete: 2017. február 1.

Figyelem! A Frankel Zsinagógába maximum 220 jegy árusítható!

A programból:
Glantz: Sma Jiszroél
Schorr. Seibone
Ojser: Széder-medley
Kwartin: Ribajnaj sel ajlom
Gross: Ani Maamin
Zim: Avinu Sebasamaim
Verdi: Don Carlos (duett)

A koncert kb. 75-80 perces. Szünet nincs.

A Program helyszíne › Frankel Zsinagóga

1023. Budapest, Frankel Leó utca 49.

A Zsinagóga bemutatása

FRANKEL UTCAI ZSINAGÓGA
A ma is mûködõ neogótikus (a tervezõ szerint francia gót stilusú) újlaki zsinagógát (a hajdani Zsigmond, a mai Frankel Leó utcában) udvarbelsõ beépítésével Fellner Sándor alakította ki, és pedig 400 hívõ részére, amint az Egyenlõség c. kiadványból megtudhatták az olvasók.

Alapköveit 1887-ben helyezték el, felszentelésére 1888. augusztus 08-án került sor. Ugyanekkor búcsúztak a régi, több mint 100 éves zsinagógától, amely e helyen már feleslegessé vált. A zsinagógát eredetileg szabad térbe építették, bejárata a Zsigmond utcából nyílt, homlokzata pedig a Dunára illetve az Árpád fejedelem útjára nézett.

1928-ban hatemeletes bérházzal építették körül. Ennek terveit Jakab Dezsõ és Soós Aladár mûépítészek készítették. Az utca felõl magas árkádos, vasráccsal záródó kapualjon keresztül kedvezõ rálátás nyílik a zsinagóga homlokzatára. A zsinagóga köré emelkedõ bérházat úgy építették, hogy a templom ne puszta falsíkok közé kerüljön, hanem mindkét oldalról függõfolyosók határolják, ahonnan a zsinagógára tekintve különösen hangulatos, mondhatni misztikus kép tárul elénk.

Az épületben hitközségi irodák, díszterem, téli imaterem és alkalmi talmud-tóra iskola is helyet kapott.

A Zsigmond utca 49. szám alatti épület a nagyméretû telek keleti részére épült, parkosított szabad térség övezte. A Duna-part felé a telket kerítés zárta el.

Múltbeli programok